szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA SZKOLNA KRONIKA FILMOWA NASZE PROJEKTY SAMORZĄD UCZNIOWSKI HARCERZE Z ŻYCIA SZKOŁY SZKOŁA MARZEŃ WYCIECZKI

 

 

 

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY 2007/2008
1. Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół na rok 2007/2008 (data wstawienia 11.09.2007)
Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w roku 2007/2008 - prezentacja
2. Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008
NADZÓR PEDAGOGICZNY 2006/2007
1. Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół na rok 2006/2007 - Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego (data wstawienia 10.02.2007)
* Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
* Plan hospitacji na rok 2006/2007
* Tematyka szkoleń nauczycieli, uwzględniających wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym.
* Inne informacje uznane przez dyrektora szkoły za istotne.
 
PRZYDATNE LINKI DOTYCZĄCE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703)
2. Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego
3. Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2006/2007 obowiązujący od 1 lutego 2007 r.
4. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej oraz Warmińsko_Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok 2006/2007
5. Kalendarz roku szkolnego 2006/2007
 
PROGRAMY RZĄDOWE
1. Program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"
2.Program Bezpieczna Szkoła
* Bezpieczna szkoła - pakiet materiałów