szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA SZKOLNA KRONIKA FILMOWA NASZE PROJEKTY SAMORZĄD UCZNIOWSKI HARCERZE Z ŻYCIA SZKOŁY SZKOŁA MARZEŃ WYCIECZKI

 

 

 

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY 2011/2012
1) Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012
 
NADZÓR PEDAGOGICZNY 2010/2011
1) Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2010/2011
2) Koncepcja pracy szkoły
 
 
 
NADZÓR PEDAGOGICZNY 2009/2010
1) Plan nadzoru na rok szkolny 2009/2010
2) Plan ewaluacji
 
 
NADZÓR PEDAGOGICZNY 2008/2009
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W ROKU 2007/2008 - prezentacja
1. Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół na rok 2008/2009 (data wstawienia 15.09.2008)
 
 
PRZYDATNE LINKI DOTYCZĄCE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703)
2. Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009
3. PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA
 
 
PROJEKTY RZĄDOWE
1.Reforma Programowa
2.Rok Przedszkolaka
 
 
ARCHIWUM