szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA

POMOCE DLA UCZNIÓW
POMOCE DLA NAUCZYCIELI
Z ŻYCIA SZKOŁY
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
SP
naucz.zintegrowane; historia_sp; j.polski_sp matematyka_sp; przyroda
SP
historia_sp ; j.polski_sp; matematyka_sp ;przyroda ; nauczanie zintegrowane

H1

HISTORIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Jeżeli chcesz sprawdzić się lub powtórzyć sobie swoją wiedzę z historii w ciekawy sposób ta stronka jest dla Ciebie.

KRZYŻÓWKI INTERAKTYWNE
LP
PRZEDMIOT
TEMAT
WYBÓR
1
HISTORIA
Egipski logogryf
2
Unia polsko-litewska
LEKCJE ONLINE
Jeśli chcesz obejrzeć bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Wojny grecko-perskie Lekcja interaktywna mająca na celu przybliżyć uczniom najbardziej znane konflikty zbrojne okresu starożytności. Przedstawia wojny grecko-perskie, ich genezę, przebieg i skutki. Uczeń poznaje ówczesną taktykę wojskową i wyposażenie starożytnych armii oraz sylwetki największych dowódców. Lekcja przedstawia proces kolonizacji greckiej, ekspansywność greckich polis i Persji. Przygotowuje do samodzielnej oceny osiągnięć starożytnych Greków w dziedzinie wojskowości.
2
Czasy Aleksandra Wielkiego Lekcja interaktywna przedstawiająca uczniom czasy po wojnach grecko-perskich, konflikty między Atenami a Spartą oraz hegemonię „barbarzyńskiej” Macedonii nad światem Greków i ludów Azji Południowo-Zachodniej. Uczeń poznaje sylwetki Filipa II oraz Aleksandra Wielkiego. Lekcja przedstawia talent militarny i organizacyjny Aleksandra Wielkiego. Pokazuje zmiany, jakie dokonały się w wyniku macedońskich podbojów w świecie greckim i ludów Azji Południowo-Zachodniej. Przedstawia osiągnięcia kulturalne i naukowe epoki hellenistycznej.
3
Religia, nauka i filozofia starożytnych Greków Lekcja interaktywna przedstawiająca religię starożytnych Greków. Prezentuje najważniejszych bogów i ich sfery działania. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z wyobrażeniami Greków o życiu pozagrobowym, a także z treściami niektórych mitów i ich bohaterami. Lekcja przedstawia osiągnięcia starożytnych Greków w dziedzinie nauki i filozofii oraz sportu. Dzięki tym zagadnieniom lekcja prezentuje antyczną koncepcję człowieka otwartego na świat, poszukującego prawdy i sensu życia. Przedstawia spuściznę starożytnych Greków i ich wpływ na europejską cywilizację. Przygotowuje do samodzielnej oceny osiągnięć starożytnych Greków w dziedzinie kultury.
4
Literatura, teatr, architektura i rzeźba grecka Lekcja interaktywna przedstawiająca osiągnięcia starożytnych Greków w zakresie literatury, teatru, rzeźby i architektury. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się ze stylami greckiej architektury, postaciami antycznych twórców oraz ich dziełami. Na podstawie ilustracji rozpoznają najbardziej znane budowle greckie. Dowiadują się, jak doniosły wpływ miała grecka kultura na europejską cywilizację. Lekcja pozwala uczniom samodzielnie ocenić osiągnięcia starożytnych Greków w dziedzinie kultury.
5
Jedna Hellada – różnorodne polis Lekcja interaktywna przedstawiająca dwie największe polis starożytnej Grecji – Ateny i Spartę. Na ich przykładzie uczniowie poznają dwa odmienne systemy władzy. Lekcja przedstawia genezę wprowadzenia demokracji jako sprawiedliwego systemu władzy. Dzięki przedstawieniu tych zagadnień uczeń porównuje demokrację ateńską i organizację władzy w Sparcie. Potrafi wskazać różnice pomiędzy dzisiejszą demokracją a starożytną ateńską. Lekcja pokazuje także system wychowania dzieci i młodzieży w Sparcie. Przedstawia spuściznę starożytnych Greków i ich wpływ na europejską cywilizację. Przygotowuje do samodzielnej oceny osiągnięć starożytnych Greków w dziedzinie państwowości i administracji.
GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE
Pobaw się w gry i zabawy interaktywne, ana pewno utrwalisz swoją wiedzę.
1
Odkrywanka historyczna
5
 
2
 
6
 
3
 
7
 
4
 
8
 
TESTY I QUIZY INTERAKTYWNE
Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując interaktywne testy i quizy. Możesz od razu sprawdzić ile punktów zdobyłeś i jakie powinny być poprawne odpowiedzi.
1
Między demokracją a dyktaturą "Między demokracją a dyktaturą" to test wyboru przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej.
2
Sprawdzian wiadomości z historii dla VI klasy Sprawdzian wiadomości z historii dla VI klasy
3
Cywilizacje starożytne (V klasa) "Cywilizacje starożytne" to test dla V klasy szkoły podstawowej
4
Test z historii dla IV klasy szkoły podstawowej Test z histori dla IV klasy podstawowej. Do prawidłowych odpowiedzi dołączone są obszerne komentarze.
Powrót do strony z podziałem przedmiotowyn