szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA SZKOLNA KRONIKA FILMOWA NASZE PROJEKTY SAMORZĄD UCZNIOWSKI HARCERZE Z ŻYCIA SZKOŁY SZKOŁA MARZEŃ WYCIECZKI
PROJEKTY ZREALIZOWANE:
* Mądre głowy uczą się angielskiej mowy
* Projekt modelowy: Mądre głowy uczą się angielskiej mowy, a więc ucz się ucz, bo angielski to przyszłości klucz
* Stowarzyszenie szalonych badaczy świata, czyli jak pokonać barierę
* Godzina A czyli sposób na gimbusa
* Szkoła Marzeń
* Moja gmina moim miejscem na Ziemi
* Szlakiem pobożańskich kurhanów
* Dbamy o Ziemię czyli o nas samych
* Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia
* SzOK- to ku przyszłości krok
* SOCRATES COMENIUS
SOCRATES COMENIUS
PRZYKŁADY ZABAW OPARTYCH NA KORELACJI AKTYWNOŚCI RUCHOWO-UMYSŁOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KLAPS1

Zabawa pt. „Matematyczna gimnastyka" ( The play „Maths gymnastics”)

Celem zabawy jest utrwalanie pojęć matematycznych dotyczących podzielności liczb.
(The aim of this play is consolidation of the numbers divisions). (Jeżeli chcesz obejrzeć film kliknij w ilustrację- rozmiar 1,86 Mb )

KLAPS2

Zabawa pt. „Pokaż kąt” (The play ”Show me the angle”)

Celem zabawy jest utrwalanie nazw  kątów i ich prezentowanie za pomocą ruchu. (The aim of this play is consolidation the names of the angles and show them by arms). (Jeżeli chcesz obejrzeć film kliknij w ilustrację- rozmiar 1,88 Mb )

KLAPS3

Zabawa pt. „Czy jesteś moim dzielnikiem?” ( The play „Are you my divisor?”)

Celem zabawy jest utrwalanie umiejętności pamięciowego dzielenia oraz  tabliczki mnożenia (The aim of this play is consolidation of skills of memorizing the multiplication table and division). (Jeżeli chcesz obejrzeć film kliknij w ilustrację- rozmiar 1,87 Mb )

KLAPS4

Zabawa pt. „Znajdź moją wielokrotność” ( The play „Find my multiple”)

Celem zabawy jest utrwalanie umiejętności wskazywania wielokrotności liczb. (The aim of this play is consolidation and pointing multiple numbers.) (Jeżeli chcesz obejrzeć film kliknij w ilustrację- rozmiar 1,81 Mb )

 

PRZYKŁADY ZABAW OPARTYCH NA KORELACJI AKTYWNOŚCI RUCHOWO-UMYSŁOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KLAPS5

Film prezentuje przykłady zabaw ruchowych dla dzieci w wieku 6-10 lat  mających na celu utrwalanie umiejętności  dodawania i odejmowania liczb. ( This film shows demonstration movement play for children from 6 to 10. The aim of this play is consolidation of addition and substraction skills.) (Jeżeli chcesz obejrzeć film kliknij w ilustrację- rozmiar 1,53 Mb

KLAPS6

Film prezentuje przykład zabaw ruchowej  dla dzieci w wieku 6-10 lat  mającej na celu ukazanie  zamienności dodawania jednakowych składników na mnożenie. ( This film shows demonstration movement play for children from 6 to 10. The aim of this play is  to show convertibility the same elements on the multiplication). (Jeżeli chcesz obejrzeć film kliknij w ilustrację- rozmiar 1,8 Mb )