szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA SZKOLNA KRONIKA FILMOWA NASZE PROJEKTY SAMORZĄD UCZNIOWSKI HARCERZE Z ŻYCIA SZKOŁY SZKOŁA MARZEŃ WYCIECZKI
PROJEKTY ZREALIZOWANE:
* Mądre głowy uczą się angielskiej mowy
* Projekt modelowy: Mądre głowy uczą się angielskiej mowy, a więc ucz się ucz, bo angielski to przyszłości klucz
* Stowarzyszenie szalonych badaczy świata, czyli jak pokonać barierę
* Godzina A czyli sposób na gimbusa
* Szkoła Marzeń
* Moja gmina moim miejscem na Ziemi
* Szlakiem pobożańskich kurhanów
* Dbamy o Ziemię czyli o nas samych
* Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia
* SzOK- to ku przyszłości krok
* SOCRATES COMENIUS
SOCRATES COMENIUS rok 2005/2006 (witryna projektu TUTAJ)
Projekt „Let’s  get our schools moving!” (Ruszmy nasze szkoły do przodu! ) zakłada nawiązanie ścisłej współpracy między szkołami : z Rumunii, Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Norwegii,  w wyniku której zostanie wspólne  opracowany i wdrożony  we wszystkich szkołach system „EDU-MOVING”,  polegający na systematycznym stosowaniu odpowiednich metod i form pracy opartych na korelacji aktywności ruchowo- umysłowej, w trakcie  różnego typu zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz imprez środowiskowych.  Opis wspólnie opracowanych i sprawdzonych metod pracy, uszeregowanych w ustalone kategorie uwzględniające wiek dzieci oraz typ zajęć, wydany zostanie drukiem  w wersji pięciojęzycznej w formie publikacji książkowej,  która następnie rozkolportowana zostanie do 500 szkół  na terenie krajów szkół partnerskich. Wspólna praca polegająca  na wykorzystaniu w równej mierze  wiedzy i umiejętności wszystkich partnerów,  przyczyni się do  promowanie idei szeroko rozumianego wychowania fizycznego i sportu w kontekście podnoszenia jakości pracy szkół.
MIKI
PORTUGALIA - wizyta studyjna dyrektorów szkół partnerskich (jeżeli chcesz obejrzeć dokumentację filmową kliknij w ilustrację- rozmiar 1,77 Mb )
MIKI2
RUMUNIA - wizyta robocza partnerów projektu (jeżeli chcesz obejrzeć dokumentację filmową kliknij w ilustrację - rozmiar 2,63 Mb))
MIKI3
NORWEGIA - wizyta robocza partnerów projektu (jeżeli chcesz obejrzeć dokumentację filmową kliknij w ilustrację - rozmiar 1,51 Mb)
kultura
DZIEŃ KULTURY EUROPEJSKIEJ - (jeżeli chcesz obejrzeć film kliknij w ilustrację - rozmiar 9 Mb czas trwania 18 min)
SOCRATES COMENIUS rok 2006/2007
 

 

WIELKA BRYTANIA - wizyta robocza partnerów projektu