szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA SZKOLNA KRONIKA FILMOWA NASZE PROJEKTY SAMORZĄD UCZNIOWSKI HARCERZE Z ŻYCIA SZKOŁY SZKOŁA MARZEŃ WYCIECZKI

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW (aktualizacja 2014/2015)
Wykaz podręczników na 2014/2015
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW (aktualizacja 2009)
WYPRAWKI NA PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP ORAZ I GIMNAZJUM
PODRĘCZNIKI NA ROK 2009/2010
KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W II OKRESIE ROKU 2008/2009
1
26 stycznia 2009 POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ - KLASYFIKACYJNEJ
2
28 stycznia 2009 SPOTKANIA ŚRÓDROCZNE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI
3
29 stycznia 2009 ZABAWA KARNAWAŁOWA
4
od 2 do 15 lutego 2009 FERIE ZIMOWE
5
2 kwietnia 2009 SPRAWDZIAN UCZNIÓW KLAS VI
6
od 9 do 14 kwietnia 2009 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
7
22 kwietnia 2009 EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
8
23 kwietnia 2009 EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
9
24 kwietnia 2009 EGZAMIN GIMNAZJALNY - JĘZYK OBCY
10
27 kwietnia 2009 DZIEŃ OTWARTY - SPOTKANIA Z RODZICAMI
11
15 czerwca 2009 POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ KLASYFIKACYJNEJ
12
19 czerwca 2009 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
13
od 20 czerwca do 31 sierpnia 2009 FERIE LETNIE
UWAGA WAŻNE!
STYCZEŃ 2009 - DOŻYWIANIE Rodzice uczniów korzystajacych z refundacji kosztów obiadów przez GOPS proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie się do tej instytucji w celu dopełnienia odpowiednich procedur. W innym przypadku dzieci nie będą mogły korzystać z obiadów.
PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

BEZPIECZNY INTERNET – PORADNIK DLA RODZICÓW

Komputer jest jednym z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi. Jednakże dostęp do Internetu powoduje, że narzędzie to może być wykorzystywane do różnych celów, nie zawsze pożytecznych. Na zagrożenia występujące i związane z Internetem narażony jest każdy jego użytkownik, ale głównie problem ten dotyka dzieci i młodzież. Stąd też wynika niezwykle ważna i odpowiedzialna rola szkoły i domu, gdyż to te instytucje powinny uczyć dziecko właściwego korzystania z Internetu. Według badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez agencję Gemius, na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wynika, iż aż 71,6 % rodziców uważa, że Internet może być bezpieczny, a 16,2 % rodziców w ogóle nie widzi żadnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Zaniepokojony ww. danymi Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracował poradnik dla rodziców „Komputer i Internet w domu" pokazujący, jak prawidłowo zarządzać domowym systemem komputerowym. Rzecznik Praw Dziecka planuje dotarcie do rodziców ze wspomnianą publikacją za pośrednictwem szkół. Dlatego też, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w przekazaniu rodzicom informacji o poradniku. Kliknij PORADNIK DLA RODZICÓW (uwaga duży plik 13 Mb pdf )
Rada Rodziców
ARCHIWUM
Stąd można pobrać wzory wniosków o dofinansowanie podręczników oraz strojów szkolnych (ważne do 31.08.2007)

WNIOSEK o dofinansowanie podręczników dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej

WNIOSEK o dofinansowanie zakupu jednolitego stroju szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
Rozporządzenie Rady Ministrów
DOŻYWIANIE - WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW